Skip to: site menu | section menu | main content

Tones lenkeside for skolen

Din guide på internett

Oppdateringer:

Denne siden ble oppdatert med ny design og nye linker i mai 2007.

Oppdater igjen i november 2008.

/Tone

Lenker:

Nye læreplaner i alle fag
Fylkesmannen i Vestfold
Skolenettet
Foreldrenettet

TONE EVANT
(29. November, 2008)

Velkommen til min lenkeside...

Tone Evant

Her har jeg forsøkt å samle linker som kan brukes i undervisningen eller som et lite avbrudd for elevene. Send meg gjerne en e-post dersom du finner feil på siden :)

 

 

Gjennom skolegangen skal elevene bli kjent med IKT som verktøy. Dette er spesielt viktig når vi nå arbeider etter reformen "Kunnskapsløftet".

Alle kompetansemål har 5 integrerte ferdigheter:

  • Å kunne utrykke seg muntlig

  • Å kunne utrykke seg skriftlig

  • Å kunne lese

  • Å kunne regne

  • Å kunne bruke digitale verktøy

Skal dette for eksempel gjennomføres i norskfaget står det at:

"Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner."

Jeg har her forsøkt å lette den enkelte lærers daglige arbeid ved å samle noen nyttige og noen underholdende lenker for elevene.

Til toppen